Vid en företagsrekonstruktion måste du ge upp kontrollen

Om du driver ett företag som det börjar gå dåligt för gäller det att vidta åtgärder snabbt. Om intäkterna sinar samtidigt om kostnaderna är desamma kommer ditt företag snart stå på bar backe, eller som det heter med ett finare ord, vara insolvent. När ett företag är insolvent kan det inte längre betala sina löpande utgifter, fordringarna på företaget samlas på hög och allt fler borgenärer hör av sig och är upprörda. Detta är ett mardrömslikt scenario för varje företagare, man ser bokstavligen hur hela ens livsprojekt håller på att gå upp i rök och vet inte hur man ska kunna stoppa den negativa utvecklingen.

Öka intäkterna genom fler kunder

Det första steget i en sådan här situation är förstås att försöka få in mer intäkter. För de flesta företag innebär detta att man behöver fler kunder. Ett bra sätt att hitta kunder är på nätet. Via en smart webbstrategi kan du nå potentiella kunder mycket billigt, till en kostnad som bara är en bråkdel av vad det skulle kosta att göra fysisk reklam. Dessutom ger digital reklam dig möjligheten att rikta dig till din speciella kundgrupp via olika plattformar. En klickvänlig kampanj, kanske en rea, en tävling eller liknande kan få tusentals människor att uppmärksamma ditt företag och förhoppningsvis i slutändan köpa något av dig. Ju mer din annons/kampanj/inlägg delas, desto större blir exponeringen.

SEO hjälper dig att synas på nätet

En bra hemsida är också ett måste. Tvärtemot vad många företag tror räcker det inte att bara ha ett konto på Facebook eller Instagram. Ett seriöst företag måste ha en välgjord hemsida som är SEO-optimerad och innehåller relevant information för nyfikna potentiella kunder. Men en bra hemsida kostar pengar att designa och optimera och kanske inte är prioritet ett när företaget står på ruinens brant.

Snabb väg utför för insolvent företag

Om ditt företag blir insolvent kommer det dessvärre inte att dröja länge förrän drastiska åtgärder måste vidtas. Om du inte själv begär firman i konkurs kommer antagligen någon av borgenärerna att göra det. En konkurs är definitiv, vid en konkurs finns det ingen väg tillbaka för företaget, som avvecklas. En konkursförvaltare ser till att företagets tillgångar beslagtas och delas upp mellan borgenärerna. Slutet på ditt företag, och kanske på din dröm.

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs

Men det finns faktiskt ett alternativ till konkurs, även om det ser nattsvart ut för ditt företag och borgenärerna ringer och skäller ut dig. En företagsrekonstruktion ger ett företag möjligheten att komma på fötter igen trots att man är insolventa. Alla företag som står inför en annalkande konkurs kan ansöka i tingsrätten om att få genomgå en företagsrekonstruktion. Om rätten anser att företaget har en god affärsidé och har möjligheter att få igång en bra verksamhet igen, så kan rekonstruktionen beviljas.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

Det som händer vid en företagsrekonstruktion är att en rekonstruktör utses av tingsrätten, som har till uppgift att utvärdera företaget, se över verksamheten och försöka få ordning på ekonomin. Det är viktigt att veta att under rekonstruktionen så är det rekonstruktören som tar alla beslut i företaget, och som ägare kan du bara sätta dig i passagerarsätet och följa med. Du har under rekonstruktionen ingen makt att ta beslut i ditt företag utan att de först godkänts av rekonstruktören.

Rekonstruktören föreslår ett ackord

Rekonstruktören ska dessutom se till borgenärernas intressen och dessa blir kallade till ett sammanträde tidigt i processen. Där får de yttra sig om vad de tror om chanserna till att en rekonstruktion kan lyckas och hur de ställer sig till att få sina fordringar nedskrivna, det vill säga om de kan tänka sig att få en mindre summa pengar än vad företaget är skyldigt. För en borgenär finns det goda anledningar att acceptera en nedskrivning, ett ackord som det kallas, eftersom alternativet, en konkurs, för dem antagligen skulle bli ännu ofördelaktigare.

Ett ackord är ett sätt att få ordning på ekonomin igen och komma igång med affärerna, men rekonstruktören hjälper också till med att se till att företaget blir effektivare och koncentrerar sig på rätt saker. När ditt företag kommit på fötter igen och du återfår kontrollen kan du börja satsa på att få ditt företag att synas igen och locka kunder. Kanske en professionell hemsida blir ditt första steg?

Läs mer på http://www.företagsrekonstruktion.biz.

6 Nov 2018

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!