Webbprofil

Välkommen till Webbprofil - en sida om teknik, IT och marknadsföring på nätet. Här kan du hitta information kring hur du marknadsför ditt eget företag effektivt online, vad det kostar att annonsera på nätet, IT-rekrytering, hur man gör en effektiv sökmotoroptimering och information om hur du hittar bästa möjliga erbjudanden och lösningar för IT, hemsidor och teknikprylar.

 

Följ vår blogg för att hänga med i det senaste inom teknikvärlden!


 

RSS

Drönarfilm – en teknik som skapar magi

14 Jul 2024

Drönarfilm och -fotografering kan ge fina perspektiv för fastigheter och evenemang, från höga höjder och nya vinklar. Läs hela artikeln för att lära mer.

Drönartekniken har revolutionerat film- och fotograferingsindustrin genom att erbjuda perspektiv som tidigare var omöjliga att nå. Genom avancerad teknik kan dessa små, fjärrstyrda flygfarkoster fånga bilder och video från spektakulära höjder och vinklar. Det gör att drönarfilm är särskilt bra för marknadsföring av fastigheter. Förutom för filmande av fastigheter används tekniken även flitigt för olika typer av evenemang, där man på ett helt nytt sätt kan dokumentera från luften och skapa levande och dynamiska filmer.

Effektiviteten i att använda drönarfilm för inspektioner

Vid inspektion och underhåll av olika infrastrukturer har drönarfilm visat sig vara otroligt effektivt. Genom att snabbt och enkelt kunna ge en överblick av hela anläggningar får man möjlighet att identifiera eventuella problem utan att tekniker behöver klättra på tak eller använda andra riskfyllda metoder. Denna typ av inspektioner kan därför genomföras på kortare tid, med högre precision och till en lägre kostnad jämfört med traditionella metoder.

Den högkvalitativa tekniken hos moderna drönare möjliggör detaljerade inspektioner och mätningar på ett säkert sätt. Dessutom kan bilder och videor granskas i efterhand, något som gör att eventuella brister kan dokumenteras och analyseras noggrant. Det sparar både tid och pengar och minimerar risken för att felaktigheter missas. Samtidigt betyder det att underhåll kan planeras mer effektivt, vilket i slutändan leder till bättre prestanda för olika typer av anläggningar och infrastrukturer.

Kameraövervakning Göteborg - frågor & svar

30 Dec 2023

Kameraövervakning i Göteborg har kommit att bli en mer aktuell fråga. Detta går hand i hand med en ökad brottslighet och den otrygghet som många känner i och med detta.

Att använda sig av kameraövervakning ger en större trygghet och det är också ett effektivt sätt att dels förhindra brott - och dels också, om ett brott sker, kunna identifiera en gärningsman i efterhand. Vi tänkte här ge lite tips och råd kring detta ämne och göra det genom att svara på några vanligt förekommande frågor - enligt följande:

Kan vi använda kameraövervakning för butik i Göteborg?

Ja, men man måste givetvis också söka de nödvändiga tillstånd som krävs också. Viktigt är att man anlitar en kunnig partner som ser över allt från placering vidare till exempelvis hur många kameror som behövs.

Varför är kameraövervakning effektivt?

Dels så fungerar kameraövervakning för butik i Göteborg preventivt och fyller ett syfte i att förhindra brott från att ske. Dels så ger det också möjlighet att i efterhand identifiera gärningsmän. Utöver detta så kan man även kombinera kameraövervakning med exempelvis larm och passersystem och detta gör att man skapar trygga rum - oavsett om det handlar om en butik, om en BRF eller om någon annan typ av bransch. Med kameraövervakning så kan även exempelvis säkerhetsbolag rycka ut - och larma polis på att snabbt och effektivt sätt.

Nackdelar med kameraövervakning i Göteborg?

Det negativa ligger i att det kan vara kränkande för den personliga integriteten. Som vi sa ovan så gäller det att följa de lagar och regler som finns - och vara tydlig med att märka ut att det de facto sker en övervakning så att folk är medvetna om detta. Med rätt partner i den frågan så sker all kameraövervakning i linje med de regler, lagar och föreskrifter som finns - och med detta så försvinner också de negativa aspekterna. Allt behöver inte bli som Orwell beskrev - långt därifrån.

Nya framsteg inom mobilreparationsbranschen

27 Dec 2023

Mobiltelefoner har blivit en integrerad del av vår vardag, och deras betydelse kan inte underskattas. Med teknologiska framsteg sker även en evolution inom reparation och underhåll av dessa viktiga enheter. Den här artikeln utforskar hur modern teknik revolutionerar mobilreparationsbranschen och förändrar sättet vi ser på underhåll av mobila enheter.

Tekniska innovationer och mobilreparation

Den teknologiska utvecklingen har gett oss avancerade mobiltelefoner, men också nya utmaningar när det gäller reparation och underhåll. Tidigare var mobilreparation ofta begränsad till enkla åtgärder som skärmbyte eller batteriutbyte. Idag ser vi dock en markant förändring i hur dessa reparationer genomförs. Innovativa verktyg och metoder har möjliggjort mer komplexa reparationer på en nivå som tidigare var otänkbar.

Ett exempel är mikroskopisk lagningskonst som tillåter tekniker att arbeta på extremt små komponenter inuti telefonen. Denna precision bidrar inte bara till att förlänga livslängden på mobiltelefoner utan också till att minska elektronikavfall.

Utbildning och specialisering inom branschen

En annan viktig aspekt av denna revolution är den ökade efterfrågan på specialiserad utbildning för mobilreparationstekniker. Med allt mer komplex teknik krävs det avancerad kunskap och skicklighet för att hantera de senaste modellerna av smartphones. Detta har lett till en tillväxt i utbildningsprogram och certifieringar specifikt inriktade på mobilreparationer.

Denna specialisering bidrar inte bara till en högre kvalitet på reparationerna utan skapar också nya karriärmöjligheter inom teknikindustrin. Det är ett yrke som ständigt utvecklas och kräver kontinuerlig uppdatering av kunskaper och färdigheter.

Framtidens mobilreparationer

Framtiden för mobilreparation ser ljus ut. Med nya teknologier som flexibla skärmar och självreparerande material på horisonten, är det spännande att tänka på vilka nya reparationstekniker som kommer att utvecklas. Dessa innovationer kommer inte bara att revolutionera hur vi reparerar våra telefoner utan också hur vi designar och använder dem.

Det är också viktigt att nämna hållbarhetsaspekten. Med fokus på att reparera och laga din mobil i Solna, bidrar mobilreparationstekniken till en mer hållbar framtid.

Ta hjälp med IT drift i Stockholm

21 Aug 2023

Inom området IT drift finns det idag många olika företag som ställer upp som externa konsulter, så att kunder i Stockholm slipper bekosta egen personal.

Det är troligen inte något företag som kan klara sig utan IT idag. Antingen det rör sig om stora och komplexa system eller om det handlar om enklare och färre tjänster, så behövs IT inom och utanför företag idag.

IT är sådant som man bara vill ska fungera och rulla på. Men det finns ändå en hel del beslut att ta, för företag i alla storlekar och branscher. Det kan vara vilka program och tjänster som passar. Men även vilka fysiska hjälpmedel som företaget behöver för att få vardagen att fungera.

Ändå räcker det inte med att köpa in programvara och utrustning, och få allt att fungera. För det krävs även kunnig personal som kan ta hand om all drift inom IT. Men också kompetenser som kan lösa eventuella fel som uppstår. Det är där företaget behöver fatta beslut ifall det ska ske internt eller via konsulter.

IT drift med externa konsulter

Företag som väljer att satsa på externa konsulter inom IT kan göra det av flera olika anledningar. Kanske finns det inte ett behov av att ha en egen avdelning, eller så kanske inte företaget är tillräckligt stort för att bekosta något sådant. Det krävs att den personal som finns har full täckning för en arbetsvecka på fyrtio timmar, eller däromkring.

Men även om både storleken och behovet finns så är det de företag som föredrar att anlita konsulter istället för att anställa egen personal. Det kan vara för att det finns vissa tjänster som man vill behålla externt. Kanske nätverksövervakning eller säkerhetskopiering till exempel.

Det kan även finnas andra fördelar med att anlita externa konsulter inom IT drift såsom itsnillet.se i Stockholm. Som att det då går att byta företag ifall önskemål finns om det. Eller att hela tiden känna sig säker på att konsulterna har den senaste och bästa kunskapen inom området. En kunskap som annars lätt kan gå förlorad ifall det handlar om en egen avdelning inom IT.

Nya ledningar med elektriker i Stockholm

7 Aug 2023

Att få nya ledningar installerade av en elektriker i Stockholm är en klok investering för ditt hem. Utöver att installera en ny tvättmaskin kan de även granska och förbättra ditt elsystem.

Elsäkerheten är av yttersta vikt i ditt hem. Det är möjligt att ledningarna och kontakterna i ditt hus är gamla, vilket innebär att det kan vara nödvändigt att inspektera vägguttagen och proppskåpet innan du införskaffar något nytt. Innan du installerar bastu, laddstolpe eller pool, bör du kontrollera husets elkapacitet.

Professionella elektriker i Stockholm

En kunnig elektriker i Stockholm kan genomföra en grundlig översyn av strömkapaciteten, vägguttagen och sladdarna. Det är också deras ansvar att installera apparater och dra nya kablar. Elektrikernas främsta mål är att säkerställa att din elanläggning fungerar korrekt och att minimera risken för brand eller felaktig koppling av strömmen. Med sin kompetens och erfarenhet är elektrikerna väl förtrogna med alla typer av elarbeten.

Precis som du besöker en kvalificerad läkare är det viktigt att anlita en behörig elektriker. Att utföra elinstallationer själv är både farligt och olämpligt. Ditt uppdrag bör överlämnas till en expert inom området för att din hemförsäkring ska vara giltig. Felaktiga elinstallationer utgör en allvarlig brandrisk, och det kan även vara livsfarligt att utsättas för en elchock.

Förbättra ditt hem med en professionell elektriker i Stockholm

Genom att samarbeta med en professionell elektriker i Stockholm kan du njuta av alla fördelar med att investera i nya vitvaror och golvvärme, bland annat. Genom att anlita en expert säkerställer du att värmeelement, fläktar och andra elektriska enheter fungerar felfritt, eftersom de installeras av en fackman.

Sammanfattningsvis är det rekommenderat att anlita en erfaren elektriker i Stockholm för att installera nya ledningar och förbättra ditt elsystem. Genom att göra detta kan du tryggt njuta av en säker och effektiv elanläggning i ditt hem.

Läs mer här: https://www.el-teleteknik.com/.

Brandlarm i Stockholm – en lång historia

1 Aug 2023

Brandlarm har varit en del av Stockholm stads historia i alla tider. De första brandvarnarna kom för flera sekel sedan. Moderna brandsystemen är dock bättre.

Stockholm är känt för sin rika historia inom en rad olika områden. Självklart har denna stads historia även mycket att berätta om gamla tiders brandlarm och arbete med brandprevention. Det finns en rad fotografier, dokument och föremål som förmedlar mycket intressant information om hur man förhållit sig till eld och bränder i Stockholm genom åren.

Forskare ska bland annat ha hittat spår av vad man tror är tidiga brandvarnare i Stockholm. Ofta har det handlat om särskilda skallror som använts för att larma människor vid brandfaror. Redan under 1600-talet ska man ha börjat använda sig av brandvakter i Stockholm. Dessa patrullerade stadens gator och slog larm vid eventuella bränder.

Brandlarm och brandvarnare fanns redan på 1800-talet i Stockholm

Redan på 1800-talet kunde man installera brandlarm i Stockholm som liknade de moderna brandvarnare man använder i dag. Dessa första brandvarnare kunde larma genom att utlösa en klocka eller någon liknande ljudsignal. Däremot var de inte, till skillnad från moderna brandlarmssystem, kopplade till en säkerhetscentral som automatiskt larmade räddningstjänsten vid brand.

Idag har stockholmarna bättre möjligheter än någonsin förr att skydda sig mot bränder. Stockholm har genom seklen härjats av ett stort antal eldsvådor, vilka alla visar på vikten av att vara fullt förberedd på att det kan börja brinna nästan när som helst. Ett bra brandlarm av modernt snitt minimerar risken för att skadorna ska bli omfattande.

Hyra projektor Stockholm - så lyckas du

2 May 2023

Det kan finnas många olika anledningar och lägen där en projektor gör skillnad. Har du någon gång hållit ett tal så vet du också vikten av att direkt fånga intresset av dina åhörare och skapa ett engagemang som håller i sig. Samma sak om du ska hålla i en viktigt presentation eller visa upp vad ditt företag erbjuder i samband med exempelvis en mässa: du har bara en viss tid på dig att fånga ett intresse och misslyckas du med detta - ja, då är risken också stor att du misslyckas med ditt uppdrag.

Att hyra en projektor i Stockholm gör stor skillnad i detta. En projektor skapar direkt ett intresse och det visuella fungerar som en förstärkning av det du vill förmedla. Handlar det om exempelvis en affärsplan så kan du skapa en visuell bild av alla siffror och visa upp den riktning du föreslår att företaget ska ta.

Din röst och dina ord är viktiga - men i kombination med en projektor och med bilder så kommer det att skapa en stringent presentation där alla åhörare, på ett tydligare sätt, kan ta sig till budskapet och sätta sig in i din berättelse.

Viktiga punkter inför valet

Att hyra projektor i Stockholm är således ett bra första steg om du ska hålla i en presentation, men frågan är bara hur man ska tänka gällande valet. Kort sagt, vilket företag ska man välja att hyra projektor i Stockholm från, hur mycket är rimligt att betala och vad ska man tänka på i övrigt? Vi radar upp några saker som kan underlätta valet för dig - enligt följande:

  • Erfarenhet. Viktigt är att du väljer ett företag som utgår från dina behov - och som hjälper dig att identifiera dessa. Hur stor är lokalen, hur ser ljuset ut, vilken typ av akustik finns och hur många ska lyssna på dig? Det kan vara lätt att peka på en projektor och säga att just den här är bäst, men frågan är mer komplex än så. Det viktiga är att du väljer att hyra projektor i Stockholm som skräddarsys för dina behov. Och: lika viktigt är att det företag du hyr ifrån också kan hjälpa dig att komma igång och lära dig alla funktioner. De ska kunna vara med från start till mål.
  • Priset. Rimlig kostnad för att hyra projektor i Stockholm är ungefär 600 kronor för ett dygn. Kostnaden bör sedan sjunka om du ska hyra under en längre tid.
  • Alternativa lösningar. Ett företag inom AV ska kunna hjälpa dig även med andra lösningar inom AV. Det kan handla om en tv, det kan handla om ljud och det kan handla om andra tekniska detaljer som kan göra din presentation ännu lite vassare. Se till att det finns en möjlighet att diskutera fram ett upplägg som passar dig - och se till att du känner dig trygg och säker med de lösningar som du sedan väljer.

Teoriprov – ett trafikteoretiskt prov

4 Apr 2023

Att ta körkort är en dröm som många människor har. Innan man får det önskade körkortet i handen behöver man genomgå både ett teoriprov och ett förarprov.

Esther längtade tills hon var 18 år, då skulle hon förhoppningsvis känna sig mer vuxen. Det var inte så att hon förväntade sig att det hände över en natt, men myndighetsåldern var ju ändå myndighetsåldern. Förutom att det var given utgång på krogen den veckan, hon och de andra 18-åringarna så siktade hon på körkortet.

Hon ville kunna köra själv till stallet och köpcentret och inte behöva fråga mamma och pappa varje gång. Visst var det mysigt ibland att hänga med päronen, men så skönt att bara kunna åka själv. På lunchrasten i skolan hade de diskuterat körkortsfrågor med varandra. De var flera stycken i klassen som skulle försöka ta kortet redan nu.

Teoriprov – en del av körkortsutbildningen

En del gick på den lokala körskolan och andra, som Esther, hade gjort teorin på nätet. Esther tyckte det var skönt att fixa teorin den vägen. Då var hon inte bunden vid någon tid eller plats utan gjorde det när det funkade istället. Hon hade bland annat pluggat på väg till en hopptävling för någon vecka sedan.

Ibland satt hon i stallet och pluggade, det var riktigt skönt att sitta där i lugn och ro. Esther hade även övat med ett gratis teoriprov på nätet och visste att hennes kunskaper numera var grymma. Det skulle förhoppningsvis gå riktigt bra när det väl var dags, snart skulle körkortet vara i mål.

Officepaket - så väljer du rätt

8 Oct 2022

Vi har alla olika behov och vi ställer därmed också olika krav på vad som ska inkluderas i ett officepaket. Ser man till exempelvis skillnader mellan ett officepaket för en vanlig privatperson och ett sådant som ska användas inom ett företag så finns det också tydliga skillnader och en behovstrappa som skiljer sig markant åt. Det handlar således om att utgå från sig själv och från de egna behoven då man väljer ett officepaket. Att betala för mycket pengar för ett paket som kanske innehåller funktioner som man aldrig kommer att använda är inte ovanligt att se.

Många tänker att dyrast per automatik är bäst. Sant är att de dyra officepaket som finns på marknaden är de som innehåller flest funktioner, men lika sant är också att man absolut inte behöver betala för dessa om man aldrig planerat använda dem. Om du bara kör din bil på fyra växlar - varför ska du då köpa en sådan med sex växlar?

Samma sak gäller även det motsatta och där kan man främst se att företag tänker fel: man snålar och väljer att köpa officepaket som enbart har standardfunktioner - även fast man definitivt skulle må bra av att ha betydligt fler funktioner till hands inom ramarna för den egna verksamheten. 

Moderna officepaket borgar för säkerhet

Man ska veta att de nya versionerna som släpps av Microsoft skapas för att förenkla för användaren - ingen uppdatering sker utan en tanke: allting skapas med ett tydligt syfte. Det är därför också - oavsett om du ska köpa ett officepaket privat eller som företagare - viktigt att med jämna mellanrum göra en uppgradering då en sådan för med sig väldigt många fördelar.

Dessutom så handlar det även om säkerhet. Där de äldre versionerna har brister så ser man att nya officepaket - exempelvis Microsoft 11 - är vattentätt och att man inte löper någon risk i att utsättas för exempelvis cyber- eller virusattacker. Detta är naturligtvis en stor trygghet då det borgar för en säker och trygg användning och där exempelvis företag kan dela information, redigera och kommunicera utan att information av mer känslig natur hamnar i fel händer.

Operativsystem - dags att köpa nytt OS?

29 Aug 2022

Dags att köpa operativsystem? Valet av operativsystem kan baseras på olika preferenser - pris, behov, personliga detaljer (vad man är van vid, exempelvis) - och det är långt ifrån ett enkelt val att göra. Men, det finns emellertid - oavsett vilket OS du idag använder all anledning att snegla mot Microsoft och deras lösningar. Vi tänkte i den här texten titta närmare på några fördelar som finns i Microsofts olika operativsystem och visa varför det kan vara en bra lösning för just dig.

Microsoft är världsledande och det är långt ifrån omöjligt att du haft ett OS från denna tech-gigant i din PC tidigare. Man är också världsledande av en anledning och den ligger i att man hela tiden utvecklas och skapar produkter som är enkla att förstå och använda - men som, trots detta, också ger en massa effektiva och säkra lösningar.

Ser man till andra företag och andra produkter - exempelvis olika operativsystem - så kan dessa vara rena djungeln att sätta sig in och man kan behöva lång tid innan man fullt ut förstår sig på de olika funktioner som erbjuds.

Köpa operativsystem? Välj Microsoft!

Microsoft är en trygg lösning och en varm famn att krypa in i. Ser man till en av de största fördelarna med ett operativsystem från Microsoft så handlar det om den automatiska organiseringen. En dator kan vara en enda stor röra och det kan vara extremt svårt att både hitta det man söker och städa bort filer och annat som man inte behöver.

Ska du köpa operativsystem och väljer Microsoft så får du nästan per omgående en dator vars innehåll blir som ett litet bibliotek eller ett arkiv: filer placeras enkelt i mappar, program organiseras snyggt och prydligt och vill du exempelvis komma åt saker som du ofta använder så finns smarta lösningar i form av enkla genvägar att använda för detta.

Säkerheten är en annan stor fördel med att köpa operativsystem från Microsoft: programmen uppdateras ständigt och automatiskt - vilket gör att risken för virusattacker blir minimal. Vill du göra ett tryggt, säkert och prismässigt bra val av operativsystem så behöver du inte springa över ån för att hämta vatten. I det här fallet är den bästa lösningen den enkla: Microsoft.

Förenkla för de anställda genom digitala möten

17 Jun 2022

Att som anställd kunna kombinera arbetsliv och privatliv är viktigt för hur väl man trivs. Som chef kan du underlätta genom att införa digitala möten.

Som chef vill man ha nöjd personal som stannar länge i företaget. Det finns flera faktorer som påverkar trivseln hos de anställda. En viktig faktor är möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv. Flextid, möjlighet att växla semesterlön mot fler semesterdagar och generös föräldraledighet är några åtgärder som kan införas för att underlätta.

En annan sak som kan höja företagets attraktivitet för de anställda är möjligheten att arbeta hemifrån. För de som har lång resväg kan detta underlätta mycket och spara mycket tid. Andra känner att de blir mer effektiva när de kan arbeta ifred utan distraktioner. För de flesta är möjligheten att arbeta hemifrån något som gör att livspusslet lättare går ihop.

Digitala möten för ett friare arbetssätt

Att ge möjligheter till att arbeta hemifrån möjliggör också ett friare arbetssätt. De anställda kan få större frihet att jobba under de tider som passar dem och arbetstiderna behöver inte längre vara så strikta. De har också möjlighet att arbeta från vilken plats de vill. Med verktyg för digitala möten kan de medverka oavsett om de är hemma, i sommarstugan, utomlands eller i en park i närheten.

Att arbeta mer digitalt och fritt har blivit allt vanligare. Detta på grund av de fördelar som kommer med det. Är du chef och vill ha en nöjd personalgrupp och ett företag som attraherar nya anställda så bör du ha det i åtanke.

Så börjar du med distansundervisning

12 Sep 2020

Vill du lära ut det du är bra på via nätet? Distansutbildning är en bransch som har vuxit starkt de senaste åren och den har givetvis fått ett enormt uppsving de senaste månaderna. Det är inte bara universitet, folkhögskolor och liknande som ägnar sig åt distansundervisning utan även företag och privatpersoner har insett möjligheterna som finns med att kunna erbjuda kurser oavsett var eleverna befinner sig. 

Har du planer på att starta eget företag så är det här en bransch som verkligen är värd att satsa på för att nå ut till så många som möjligt. Många har fått ställa in fysiska kurser och workshops tidigare i år. Smarta entreprenörer ställde då snabbt om så att materialet kunde tillhandahållas online istället. Det är förresten ett smart drag även framåt. Allt kan visserligen inte ersättas med distansutbildningar, men det är ett smart sätt att nå ut till fler och väcka intresse för just ditt verksamhetsområde. Och många ämnen kan man tillgängliggöra precis lika väl online som vid fysiska träffar.

Även företag kan ha stor nytta av att erbjuda distansundervisning. Med hjälp av distanskurser kan man låta personalen vidareutbilda sig utan att det behöver kosta tid och pengar i form av resor. Har ni flera olika verksamhetsorter kan det ändå räcka med att erbjuda en kurs vid ett enda tillfälle om den läggs upp som en distansutbildning. Ett annat alternativ är att göra utbildningen interaktiv så att nya anställda kan tillgodogöra sig innehållet vid valfri tidpunkt. Det ger också möjlighet att gå tillbaka och upprepa moment som man känner att man behöver repetera.

Till vem riktar sig din utbildning?

Den första fråga du behöver ställa dig innan du sätter igång är vem din utbildning riktar sig till. Du behöver tänka på lite olika sätt om det handlar om en kurs för barn eller ungdomar än om det handlar om yrkesaktiva vuxna. Hur mycket tid har den som ska gå kursen? Passar det bäst att låta allt material vara interaktivt och fritt tillgängligt vid valfri tidpunkt, eller behöver det ingå föreläsningar, diskussioner via videokonferens eller återkoppling via ett forum?

Kom ihåg att människor lär sig på olika sätt. Vissa tycker om att lyssna för att ta till sig kunskap, andra föredrar video och vissa läser helst. Andra behöver övningar för att testa och utöka sina kunskaper. Försök att erbjuda materialet i flera olika format för att passa så många som möjligt.

Välj plattform för din distansutbildning

Det finns en uppsjö av olika verktyg för distansutbildning att välja mellan. Fundera först över vilka funktioner du vill ha för att hitta en plattform som passar dina önskemål. Googla gärna på LMS, det vill säga Learning Management System för att hitta lite olika alternativ. Det finns allt från billiga plattformar för Wordpress som exempelvis Sensei och LearnDash till färdiga fristående system såsom Teachable och Moodle. Google har förstås sitt eget system Google Classroom som erbjuder vissa funktioner helt gratis. 

Ett annat alternativ är att gå med i någon större portal som Udemy eller LinkedIn Learning. Risken med vissa av dessa är att du inte tjänar lika mycket på din kurs som om du erbjuder den via din egen hemsida då de gärna kör med kampanjer för att få folk att köpa kurser billigt. Å andra sidan har du möjlighet att nå ut till en mycket större publik som annars skulle ha svårt att hitta just din kurs.

Utrusta ditt klassrum med rätt verktyg

Visst kan man komma ganska långt med bara en laptop med inbyggd webbkamera, men vill du ge både dig själv och dina elever större möjligheter så finns det mycket mer du kan göra för att din distansundervisning ska få en riktigt bra kvalitet. 

Grundläggande utrustning som du bör investera i är till exempel ordentlig belysning. En LED-spot eller ring light gör att du och ditt undervisningsmaterial syns tydligt och kostar bara några hundralappar.

Nästa punkt på listan är en bra mikrofon så att ljudinspelningar och ljud vid videosamtal blir tydligt. Du kan antingen välja en mygga som fästs vid dina kläder eller på huvudet eller en större inspelningsmikrofon som placeras i rummet. Den har fördelen att ni kan vara fler som pratar samtidigt. Se bara till att den inte placeras för långt bort och att lokalen är dämpad så att det inte uppstår ekon eller missljud.

Vill du uppgradera ännu ett steg så skaffar du en professionell kamera för att skapa dina kurser. Det finns webbkameror med bra optik, men det går även bra att välja en digital spegelreflexkamera med videofunktion. Den senare har fördelen att den kan användas även i andra sammanhang, till exempel för att ta bra marknadsföringsbilder och spela in filmer ute i fält.

Vill du lyxa till det riktigt så uppgraderar du ditt klassrum med en interaktiv whiteboard. Med den kan du dela material med dina elever direkt på storskärm som du både kan filma och som du kan använda för att dela information direkt till eleverna.

Men som sagt, är du precis i startgroparna så räcker det med en dator med kamera och mikrofon, en bra uppkoppling och en vettig plattform för att kunna lägga upp dina kurser.

Bra planering ger en bra kurs

Läs på om pedagogik och hur du lägger upp en bra distansutbildning. Många av de större plattformarna har massor med information och videor som visar hur du lägger upp en effektiv distansutbildning. 

Försök även att tänka dig in i de lärandes situation. Evighetslånga föreläsningar utan möjlighet att ställa frågor får de flesta att ge upp snabbt. Dela hellre upp materialet i kortare avsnitt som kan betas av bit för bit och varva detta med praktiska övningar, tester och möjlighet att ställa frågor både till dig som lärare och andra kursdeltagare.

Lycka till!

Skillnad på en speldator och en vanlig dator

24 Feb 2020

Som förälder så kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Detta gäller inte minst ny teknik och där barnen- och ungdomarna hela tiden vill uppgradera sig och ha den senaste datorn, den senaste telefonen och den absolut värsta speldator som finns. Du - som många andra - kanske säger att tonåringen i fråga kan spela sina spel på den nya laptop som ni just köpt och får ett svar i stil med OK Boomer.

Har då tonåringen rätt eller är det du som förälder som har rätt i frågan om man kan spela spel online på en vanlig laptop eller om man behöver en speciell speldator? Faktum är att tonåringen har rätt i den här frågan.

Jämför en speldator med en muskelbil

Du kanske inte är en Boomer, men du har definitivt fel i frågan. Ska vi förklara saken lite närmare och på ett, för dig, relaterbart sätt så kan vi jämföra en speldator och en vanlig dator med bilar. Om du ska tävla i ett bilrace så vill du sitta bakom ratten i en bil vars motor har maximalt antal hästkrafter, som har dubbla insprut och som kan ge dig en kraftfull acceleration som tar dig först över upploppet.

Du vill inte komma till startlinjen bakom ratten på en gammal Saab. Saaben i fråga kommer att ta dig på ett tryggt och säkert sätt fram till mållinjen, men du kommer att vara framme lagom till dess att prisutdelningen ägt rum och banketten har börjat.

Spelar man spel på en vanlig dator så fungerar det - men mycket mer än då är det det inte. Spelar man däremot på en speldator så få man ut en maximal effekt av sin spelupplevelse; grafiken är bättre, det går snabbare, ljud och rörelser är tydligare och alla kommandon följs utan några distraktioner. Det är därför din tonåring har rätt.

Är en speldator dyr?

En speldator kostar pengar, men inte så mycket som mång gör gällande. Idag så kan du få tag på en väldigt bra speldator för en kostnad mellan 5-8000 kronor. Det finns naturligtvis även dyrare modeller, men för vanliga hobbyspelare så kommer man väldigt långt med en speldator ur det prissegmentet. En skillnad mellan en vanlig dator och en speldator är att den senare ofta är stationär. Laptops är dyrare för gaming och de ger inte samma effekt (ännu, ska tilläggas - utvecklingen går ständigt framåt).

De flesta gamers föredrar en stationär modell och ännu en gång kan vi använda muskelbilen som förklaring till varför: man vill kunna meka och uppgradera olika komponenter i syfte att öka prestandan och få en optimerad upplevelse framför skärmen. En stationär speldator är dessutom billigare.

Rådet till dig som förälder som inte vill bli kallad för en Boomer är alltså att du investerar i en sådan om din tonåring vill ha en speldator. Bästa lösningen dock, det är att låta tonåringen själv vara med och bestämma - men där priset ligger inom rimlighetens gränser.

Marknadsföring i nytt land

9 Dec 2019

Alla företag som funderar på att skaffa sig nya kunder i ett nytt land, har några olika strategier att ta ställning till. Hur man ska gå vidare och få nya kunder i ett nytt land, är något som många företag som vill växa oh bli större, bör bestämma sig för. Ska man köpa företag som redan finns etablerat i det land där man vill slå sig in på, eller ska man starta en verksamhet från noll och sända dit sina bästa medarbetare? Eller hur bör man göra för att marknadsföra sig i ett nytt land?

Starta hemsida på det nya landets språk

Det allra lättaste sättet att försöka få nya kunder i det nya land där man vill få nya kunder, är att starta en hemsida på det språk där man vill få nya kunder. Det viktigaste då är att få texten översatt på rätt sätt så att de nya kunderna får förtroende för varorna som man vill sälja. Särskilt lätt är detta tillvägagångssättet om man har en e-handel och vill enkelt locka till sig nya kunder. Då ber man en översättningsbyrå att översätta texten till den nya hemsidan och förklarar fördelarna med de egna varorna. Här kan du få mer information om en översättningsbyrå: https://www.översättningsbyråstockholm.se.

Starta en verksamhetsgren i det nya landet

Man kan alltid placera någon duktig medarbetare som startar en ny verksamhet i det nya landet. Det är bäst om man vill veta att den nya verksamheten är som moderföretaget och inte skiljer sig på något nämnvärt sätt. Det som kan vara kruxet i detta är att få någon medarbetare som vill flytta till ett annat land. Det krävs ganska mycket av den medarbetare, som ska flytta. Kan medarbetaren språket i det andra landet? Förstår den medarbetaren kulturen i landet och kan marknadsföra företaget på rätt sätt?

Köpa upp företag i det nya landet

Det lättaste sättet att kunna slå in sig i det nya landet är att köpa företag som redan finns etablerade i företaget. Och är det ett företag som går knackigt, kan ett uppköp vara det som man behöver, i form av finansiella muskler. Har man som företaget gått dåligt ett tag, kan ett uppköp vara det som man behöver för att inte gå i konkurs. Genom att köpa upp ett företag som redan är etablerat på den nya marknaden kan man ta över befintliga kunder och företaget har förmodligen en marknadsföring så att kunderna redan känner till företaget.

Möt kundens behov – med fokus på snabbhet

28 Nov 2019

När en person kommer in på en hemsida är det viktigt att behovet hos personen möts direkt. En E-handel kan enkelt guida till rätt produkt, en frisör visa lediga tider och en låssmed visa hur man kommer i kontakt med dem. Ibland är just fokus snabbhet och enkelhet. Det visar exempel från en låssmed som är aktiv i Vasastan. 

På väg hem från jobbet blir din väska stulen på tunnelbanan. Utöver kläder har du hemnycklarna i den och kommer därmed inte in när du kommer hem. Du har i alla fall mobil och plånbok kvar och tar upp mobilen för att snabbt få en låssmed som kan komma och öppna dörren. Ditt behov är nu snabbhet. Du vill nå numret snabbt och få någon som kan komma snabbt. Det är detta behov som din låssmed behöver möta. 

Ett exempel kan tas från en låssmed i Vasastan som på flera punkter möter kundens behov i just detta tillfälle.

  • Telefonnummer redan i sökresultatet

När du söker efter en låssmed i Vasastan kommer företagets telefonnummer synas direkt på Google. Detta alltså utan att du behöver klicka in till hemsidan. Redan här har man mött kundens behov av snabbhet. 

Här hittar du exempelsajten: https://www.låssmedvasastan.nu/

  • Klickbart telefonnummer högst upp på webbplatsen

När du kommer in på hemsidan vill du snabbt hitta deras telefonnummer och enkelt kunna ringa dem. Hittar du inte telefonnumret inom 10 – 15 sekunder kommer du söka efter en annan låssmed i eller i alla fall i närheten av Vasastan. 

Denna låssmed har telefonnumret som det första man ser. Här visas två nummer. Ett som är ordinarie nummer till kontoret och ett som är journummer. Ett nummer som kan ringas dygnet runt men som därmed även innebär högre kostnader. 

  • Snabb utryckning

Du har nu fått tag på en låssmed med jour. Ett företag som kan komma till undsättning trots att klockan är två en lördagsnatt. Men hur lång tid tar för dem att komma till dig? Om du bor i Vasastan och söker efter en låssmed i Stockholm kan du lika gärna nå en i Bromma. Då kommer det ta lång tid innan du får hjälp. Det finns därmed stora fördelar i att söka efter en lokal låssmed. 

I detta fall framgår det på hemsida att ”vi kommer inom 10 - 20 minuter”. Detta förutsatt förståss att hjälpen är inom Vasastan. Eftersom de primärt vänder sig till lokala kunder kan de lova mycket snabb hjälp. 

Vill dina kunder ha hjälp snabbt? Ge dem svaret och hjälpen snabbt. Därmed möter du besökarens behov på ett tydligt sätt vilket i längden ökar antalet kunder.

← Äldre inlägg

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!