Vad är segmentering inom marknadsföring?

Alla företag bör ägna stor del av sin verksamhet till marknadsföring. Det gäller både när det kommer till tid och pengar. Om man inte arbetar med marknadsföring, kommer man garanterat att komma efter konkurrenterna som kanske använder en stor del av sin tid åt just marknadsföring.

Just en viss herreman som vet mycket om hur man säljer en vara på ett effektivt sätt, Bill Gates lär ha sagt; "antingen så finns man på internet, eller så finns man inte alls". Med det antar man att han menade att man bör finnas synlig på internet, eller så har man ingen framgång alls. Det går knappt att tänka sig ett enda företag som inte har någon marknadsföring alls på nätet idag.

Marknadsföring som anpassas till kunderna

När det kommer till att marknadsföra både företaget och sina varor som man säljer, bör man veta vilka de egna kunderna är; vad intresserar dem? Vad önskar de när de letar efter just de varor som du säljer? Genom att ta reda på vilka kunderna är, så är det sedan lättare att veta hur den reklam som du gör, ska utformas. Man kanske vill veta om det är flest män eller kvinnor som gillar de varor som man gör reklam för. Men inte bara det, man kanske vill veta om det är i Göteborg eller i Stockholm som man önskar sig dem, om man förutom den vara man säljer, även önskar sig någon tjänst kopplad till varan. Så här; om man säljer mattor, kanske man vill veta var i landet som man önskar sig just din matta som du säljer. Man kanske vill veta om det är flest kvinnor eller män som vill köpa din matta. Man vill veta om man också önskar sig en mattläggare när man köper din matta. Och så vidare.

Det är segmentering inom marknadsföring

När man delar in sina kunder, efter kön, geografi och vad de önskar, så kallas det segmentering. Man tar reda på vad de olika kunderna önskar sig och delar sedan in dem i olika grupper. Beroende då på vilken grupp som kunden tillhör, så får man anpassad reklam utifrån den gruppen. Reklamen anpassas till de kvinnor som önskar sig din matta, reklamen anpassas till om man dessutom önskar sig en mattläggare till mattan, eller om man mest önskar sig mattor i Norrland, men inte i Stockholm och så vidare och så vidare.

5 Nov 2019

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!