Officepaket - så väljer du rätt

Vi har alla olika behov och vi ställer därmed också olika krav på vad som ska inkluderas i ett officepaket. Ser man till exempelvis skillnader mellan ett officepaket för en vanlig privatperson och ett sådant som ska användas inom ett företag så finns det också tydliga skillnader och en behovstrappa som skiljer sig markant åt. Det handlar således om att utgå från sig själv och från de egna behoven då man väljer ett officepaket. Att betala för mycket pengar för ett paket som kanske innehåller funktioner som man aldrig kommer att använda är inte ovanligt att se.

Många tänker att dyrast per automatik är bäst. Sant är att de dyra officepaket som finns på marknaden är de som innehåller flest funktioner, men lika sant är också att man absolut inte behöver betala för dessa om man aldrig planerat använda dem. Om du bara kör din bil på fyra växlar - varför ska du då köpa en sådan med sex växlar?

Samma sak gäller även det motsatta och där kan man främst se att företag tänker fel: man snålar och väljer att köpa officepaket som enbart har standardfunktioner - även fast man definitivt skulle må bra av att ha betydligt fler funktioner till hands inom ramarna för den egna verksamheten. 

Moderna officepaket borgar för säkerhet

Man ska veta att de nya versionerna som släpps av Microsoft skapas för att förenkla för användaren - ingen uppdatering sker utan en tanke: allting skapas med ett tydligt syfte. Det är därför också - oavsett om du ska köpa ett officepaket privat eller som företagare - viktigt att med jämna mellanrum göra en uppgradering då en sådan för med sig väldigt många fördelar.

Dessutom så handlar det även om säkerhet. Där de äldre versionerna har brister så ser man att nya officepaket - exempelvis Microsoft 11 - är vattentätt och att man inte löper någon risk i att utsättas för exempelvis cyber- eller virusattacker. Detta är naturligtvis en stor trygghet då det borgar för en säker och trygg användning och där exempelvis företag kan dela information, redigera och kommunicera utan att information av mer känslig natur hamnar i fel händer.

8 Oct 2022

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!