När kontoret blivit för litet

I goda tider av expansion och det lilla företaget har börjat växa ur sina lokaler. De tuffa åren efter företagsstarten är äntligen över och ekonomin är stark med stabil kassa. Kanske går tankarna på att öppna upp en ny filial på annan ort.

Det är ett effektivt sätt att få företaget att växa. Ett populärt och skönt sätt att expandera är annars att erbjuda sin verksamhet att expendera genom franchiseverksamhet.

Öka företagets lönsamhet

Om man aktivt vill utöka lönsamheten kan det vara en god idé att söka andra marknader att rikta sig mot förutom den nuvarande. Att fundera ut en ny målgrupp som man tidigare inte vänt sig till. Och självklart måste man finnas på internet, framför allt om det handlar om försäljning av produkter. Att vara med i statliga upphandlingar är ett bra sätt för små företag att växa snabbt.

Att vinna en upphandling och få stora uppdrag av staten kan mångdubbla företagets vinster. Det skulle ge stora säkra inkomster och kräva nyanställningar. Kanske kräver det även att man köper upp mindre företag på orten, eller varför gå ihop med ett annat företag. Det kan också vara en idé att se över den utländska marknaden. Kanske finns tjänsten eller produkten inte alls i vissa länder?

Företaget växer

Helt plötsligt står man där med ett aktiebolag och alldeles för små lokaler. Då kan det vara dags att se sig om efter nytt kontor som är mer passande för den nya förstorade verksamheten. Det kan helt plötsligt bli bråttom att hitta större och bättre lokaler för kontoret eller produktionen. Då är det bästa tipset att gå till något företag som förmedlar och hyr ut företagslokaler. Dessa företag har erfarenhet och kunskap för att snabbt och smidigt hitta passande lokaler åt företag.

De har förståelse för uppkomna problem och oro hos växande företag. Det gäller bara att noga redovisa företagets behov och krav för att få rätt hjälp i lokalfrågan. Det kan handla om ett renodlat kontor, men även fabrikslokaler där man vill sköta sin produktion. Det kanske också är aktuellt med ett större lager på samma, eller närliggande plats för att hålla nere kostnader och resor.

En väl genomförd flytt till nya lokaler kan vara en riktig boost för företaget och ge positivt eko bland konkurrenter och kunder. Det är ett svårt och tidskrävande arbete att leta lokaler själv, och det finns många fallgropar att ramla ner i. Man vill inte bli sittande med ett långt och dyrt hyresavtal på en icke passande lokal. Det kan vara förödande för ekonomin i längden.

3 Mar 2019

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!