Brandlarm i Stockholm – en lång historia

Brandlarm har varit en del av Stockholm stads historia i alla tider. De första brandvarnarna kom för flera sekel sedan. Moderna brandsystemen är dock bättre.

Stockholm är känt för sin rika historia inom en rad olika områden. Självklart har denna stads historia även mycket att berätta om gamla tiders brandlarm och arbete med brandprevention. Det finns en rad fotografier, dokument och föremål som förmedlar mycket intressant information om hur man förhållit sig till eld och bränder i Stockholm genom åren.

Forskare ska bland annat ha hittat spår av vad man tror är tidiga brandvarnare i Stockholm. Ofta har det handlat om särskilda skallror som använts för att larma människor vid brandfaror. Redan under 1600-talet ska man ha börjat använda sig av brandvakter i Stockholm. Dessa patrullerade stadens gator och slog larm vid eventuella bränder.

Brandlarm och brandvarnare fanns redan på 1800-talet i Stockholm

Redan på 1800-talet kunde man installera brandlarm i Stockholm som liknade de moderna brandvarnare man använder i dag. Dessa första brandvarnare kunde larma genom att utlösa en klocka eller någon liknande ljudsignal. Däremot var de inte, till skillnad från moderna brandlarmssystem, kopplade till en säkerhetscentral som automatiskt larmade räddningstjänsten vid brand.

Idag har stockholmarna bättre möjligheter än någonsin förr att skydda sig mot bränder. Stockholm har genom seklen härjats av ett stort antal eldsvådor, vilka alla visar på vikten av att vara fullt förberedd på att det kan börja brinna nästan när som helst. Ett bra brandlarm av modernt snitt minimerar risken för att skadorna ska bli omfattande.

1 Aug 2023

Webbprofil skriver om allt som har med marknadsföring på nätet, teknik och IT att göra. Följ vår blogg för att hänga med i det senaste!